Užsakymų ir privatumo taisyklės

Užsakymų ir privatumo taisyklės

Maisto ir gėrimų užsakymo išsinešimui / pristatymui nurodytu adresu interneto svetainėje mokslininku.lt taisyklės:

 1. Šios maisto ir gėrimų užsakymo išsinešimui / pristatymui nurodytu adresu interneto svetainėje mokslininku.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, maisto ir gėrimų atsiėmimo ir apmokėjimo sąlygos. Kai Pirkėjas, darydamas maisto ir gėrimų užsakymą, pažymi varnele nuorodą „Susipažinau su Taisyklėmis ir su jomis sutinku“, laikoma, kad Pirkėjas patvirtino, jog susipažino su Taisyklėmis ir sutinka jų laikytis. Taisyklės galioja tais atvejais, kai maisto ir gėrimų užsakymas išsinešimui / pristatymui nurodytu adresu atliekamas interneto svetainėje mokslininku.lt arba joje nurodytais kontaktais.
 2. Maisto ir gėrimų pardavėjas – UAB „Riekė“ (kodas Juridinių asmenų registre 302499537), Mokslininkų 6A, Vilnius. Pirkėjas patvirtina ir supranta, jog Pardavėjas yra jo pasirinkto maisto gamintojas, iš kurio meniu Pirkėjas per interneto svetainę mokslininku.lt ar joje nurodytais kontaktais pasirenka užsakyti atitinkamus produktus/prekes.
 3. Maisto ir gėrimų užsakymai išsinešimui / pristatymui nurodytu adresu priimami interneto svetainėje mokslininku.lt arba joje nurodytais kontaktais (toliau – maisto ir gėrimų užsakymas) išduodami Vilniuje esančiame dienos pietų restorane arba pristatomi Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu Vilniuje.
 4. Maisto ir gėrimų užsakymo sąlygos:
  1. Minimali maisto ir gėrimų užsakymo suma – 9 Eur.
  2. Kiekvienam užsakymui taikomas papildomas pakavimo mokestis – 1 Eur.
  3. Užsakymams, pristatomiems į atokesnes miesto teritorijas, gali būti taikomas papildomas apygardos mokestis, kuris apskaičiuojamas pildant užsakymo pristatymui būtinus duomenis.
  4. Krepšeliams iki 35 Eur taikomas kintamas pristatymo mokestis – nuo 2 Eur.
  5. Krepšeliams virš 35 Eur pristatymas NEMOKAMAS.
  6. Patvirtindamas užsakymą pirkėjas gali nurodyti ar užsakymą atsiims pats, ar užsakymas turi būti pristatytas nurodytu adresu Vilniuje.
  7. Užsakymas gali būti atšauktas tik skambinant tiesiogiai interneto svetainėje mokslininku.lt nurodytu telefonu ne vėliau kaip po 3 min. nuo užsakymo patvirtinimo.
 5. Galutinė kaina yra nurodoma patvirtinus Pirkėjo krepšelį/užsakymą. Pirkėjas privalo apmokėti užsakymą jo formavimo metu arba jo atsiėmimo metu (t.y., restorane arba Pirkėjo nurodytu adresu užsakymo pateikimo Pardavėjui metu).
 6. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti interneto svetainėje mokslininku.lt ar savo administruojamose socialinėse erdvėse (kaip FACEBOOK, INSTAGRAM ir pan.) įvairias akcijas bei žaidimus, taip pat vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti.
 7. Maisto užsakymui taikomos akcijos ir jų sąlygos, gali skirtis priklausomai nuo to, kokiame regione pateikiama ir vykdoma maisto ir gėrimų užsakymo išsinešimui / pristatymo nurodytu adresu paslauga. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo pakeitimų (panaikinimo) priėmimo momento.
 8. Atsiskaitymo už maisto ir gėrimų užsakymą būdai gali būti:
  1. grynaisiais pinigais užsakymo atsiėmimo metu;
  2. banko kortele (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard) užsakymo atsiėmimo metu;
  3. bankiniu pavedimu užsakymo tvirtinimo metu.
 9. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateiktų ir patvirtintų duomenų, teikiamų maisto ir gėrimų užsakymo metu, teisingumą, taip pat už tai, kad užsakymas būtų atsiimtas su Pardavėju sutartu
 10. Pardavėjas neatsako už atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo nuostolių atlyginimo, jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų arba jų patvirtinimas yra neteisingas ar Pirkėjas neatsiima užsakyto maisto ir gėrimų nurodytoje vietoje sutartu laiku.
 11. Pirkėjas turi teisę pateikti maisto ir gėrimų užsakymą tik savo ar kitų asmenų (pagal pavedimus ar suteiktus įgaliojimus) interesais. Pirkėjas privalo naudoti, nurodyti ir teikti tik savo asmens duomenis arba duomenis asmenų, kurie jam suteikė tokius įgaliojimus.
 12. Pirkėjas, pateikdamas informaciją ir duomenis Pardavėjui, patvirtina, kad jis yra pateiktų asmens duomenų savininkas (subjektas) ar asmuo, turintis teisę tokius duomenis pateikti teisėtu pagrindu.
 13. Pirkėjas, pateikdamas bet kokią informaciją ir duomenis, privalo užtikrinti ir yra atsakingas už tai, kad jo pateikti duomenys (įskaitant asmens duomenis, bet jais neapsiribojant) ir informacija yra teisinga, tiksli ir išsami.
 14. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje numatyta tvarka.
 15. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 16. Užsakytas maistas ir Pirkėjui paruoštas maistas dėl maisto pakavimo specifikos ir taros išoriškai gali skirtis nuo svetainėje mokslininku.lt pateiktame valgiaraštyje nurodytų patiekalų nuotraukų.
 17. Pirkėjas neturi teisės reikšti jokių pretenzijų Pardavėjui, o Pardavėjas nėra atsakingas Pirkėjui:
  1. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė užsakyto maisto ir gėrimų atsiėmimo adresą;
  2. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė savo telefono numerį;
  3. jeigu Pirkėjas neteisingai suprato užsakyto maisto ir gėrimų pagaminimo / pristatymo laiką;
  4. jeigu Pirkėjas neatsiėmė užsakyto maisto ir gėrimų ne dėl Pardavėjo kaltės (neatvyko atsiimti, neatsiliepė į telefono skambutį ir kt.);
  5. jeigu Pirkėjas nesumoka Pardavėjui už užsakytą maistą ir gėrimus arba atsisako mokėti už užsakytą maistą ir gėrimus nesant tam objektyvių priežasčių;
  6. dėl interneto svetainės mokslininku.lt techninių gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių;
  7. dėl banko mokėjimo kortelių tvarkymo sistemos gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių.
 18. Pardavėjas turi teisę neperduoti užsakyto maisto ir gėrimų Pirkėjui, jeigu yra nors viena iš Taisyklių 17 punkte nurodytų sąlygų.
 19. Pirkėjas privalo patikrinti užsakymą atsiimdamas jį restorane arba jo pristatymo metu į Pirkėjo užsakyme nurodytą pristatymo adresą Vilniuje ir visus skundus bei neatitikimus užfiksuoti kartu su maistą ir gėrimus išdavusiu aptarnaujančiu personalu.
 20. Visos pretenzijos ir reikalavimai dėl maisto ir gėrimų kokybės yra pateikiami tiesiogiai maistą ir gėrimus gaminančiam subjektui (atitinkamai restoranui).
 21. Pirkėjas maisto ir gėrimų užsakymą gali atšaukti tik skambinant tiesiogiai interneto svetainėje mokslininku.lt nurodytu telefonu ne vėliau kaip po 3 min. nuo užsakymo patvirtinimo.
 22. Pardavėjas turi teisę vienašališkai bet kada pakeisti ir papildyti šias Taisykles be išankstinio įspėjimo, todėl Pirkėjas kiekvieną kartą, prieš naudodamasis maisto ir gėrimų užsakymo paslauga, privalo susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti, jog sutinka jų Jei Pirkėjas patvirtino užsakymą, laikoma, kad jis besąlygiškai sutiko su visomis Maisto ir gėrimų užsakymo taisyklėmis.
 23. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir atsakomybės, jei Pirkėjas pateikė užsakymą, nesusipažinęs su šiomis Taisyklėmis ar jų dalimi.

UAB „Riekė“ klientų duomenų privatumo politika

UAB „Riekė“ (toliau – Duomenų valdytojas arba Bendrovė) šioje politikoje (toliau – Politika) nustatytomis taisyklėmis nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine.

Informuojame, kad pateikdami užsakymą interneto svetainėje mokslininku.lt arba joje nurodytais kontaktais (el. paštu), Jūs patikite UAB „Riekė“ savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje Politikoje numatyta apimtimi, būdais ir tikslais. Tuo atveju, jeigu Jūs nesutinkate su šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš Bendrovės teikiamų paslaugų.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo interneto svetainės bei socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos įmanomos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Šioje Politikoje vartojami terminai suprantami taip, kaip tai nurodyta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Atkreipiame dėmesį į tai, kad ši Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma ar atnaujinama.

Informacija apie Duomenų valdytoją:

PavadinimasUAB „Riekė“
Įmonės kodas302499537
PVM mokėtojo kodasLT100005409211
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate, arba kuriuos surenkame ir apdorojame, Jums pateikiant užsakymą interneto svetainėje mokslininku.lt arba joje nurodytais kontaktais (el. paštu). UAB „Riekė“ gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Renkami asmens duomenys

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

Pateikdami užsakymą interneto svetainėje mokslininku.lt arba joje nurodytais kontaktais (el. paštu) ir sutikdami su naudojimosi taisyklėmis, išreiškiate savo sutikimą su šioje Politikoje nustatytomis taisyklėmis. Pateikdami užsakymą Jūs taip pat patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus. UAB „Riekė“ neprisiima atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Jūsų duomenis.

 • Duomenų valdytojas renka tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs tiesiogiai pateikiate, t. y.:
Duomenų kategorijosvardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo adresas;
Duomenų tvarkymo pagrindassutikimas naudotis paslaugomis Politikoje numatytomis sąlygomis;
Duomenų tvarkymo terminasVisą laikotarpį, kol naudojatės paslaugomis. Jūsų suteiktą sutikimą (užsakymo pateikimą) ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
 • Duomenų valdytojas renka tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos gauna Jums naudojantis interneto svetaine, t. y.:
Įrenginio informacijaIP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai;
Prisijungimo informacijaJūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėse, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje;
Kita informacijaIš trečiųjų šalių gaunama informacija, kiek tai leidžia Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, pvz.: socialinių tinklų teikiama informacija („Facebook“ ir kt.).

Asmens duomenų naudojimo tikslai

Duomenų valdytojas, pagal Jūsų pateiktus duomenis interneto svetainėje mokslininku.lt arba joje nurodytais kontaktais (el. paštu), Jus atpažįsta pvz.: tuo atveju, jeigu Jūs norite atnaujinti ar pakeisti savo duomenis; tuo atveju, jeigu kreipiatės į Duomenų valdytoją dėl tam tikros asmeninės informacijos pateikimo; tuo atveju, kai tai susiję su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimu ir kt.

Jūsų anketoje pateiktus kontaktinius duomenis (el. paštą, telefono numerį) Duomenų valdytojas taip pat naudoja bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakant į Jūsų užklausas, pastabas, teikiant Jums svarbią informaciją apie paslaugas, jų teikimą ir (ar) šios Politikos pasikeitimus, susisiekdami su Jumis, jei pamiršote priimti savo užsakymą arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais užsakymais ir pan.

 

Labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, Duomenų valdytojui gali būti sunku užtikrinti paslaugų teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises. Duomenų valdytojas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis.

Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas apie tai informuoti Duomenų valdytoją.

Bendrovė neturės galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei. Priimdami Jūsų užsakymą, mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Politika ir taisyklėmis.

Asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo trukmė

Jūsų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi tol, kol naudojatės Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis.

Norėdami, kad Jūsų duomenys nebūtų tvarkomi ir/ar saugomi, turite susisiekti su UAB „Riekė“ telefonu +370 699 01548 arba el. pašto adresu [email protected]. Duomenų valdytojas, gavęs prašymą netvarkyti ir/ar nesaugoti asmens duomenų, įsipareigoja surinktus duomenis sunaikinti arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninti kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Jeigu yra inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, Duomenų valdytojas Jūsų duomenis gali saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas.

Asmens duomenų atskleidimas

Jūsų duomenis Duomenų valdytojas gali perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti ir administruoti paslaugų teikimą bei teikia mums su klientų užsakymų administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui Duomenų valdytojas pateikia tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. UAB „Riekė“ pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be UAB „Riekė“ sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su UAB „Riekė“ sudarytus rašytinius susitarimus.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz.: policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti Duomenų valdytojo teises, Duomenų valdytojo pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Kitais, šioje Politikoje nenurodytais atvejais, kuriais ketinama atskleisti turimus Jūsų duomenis, UAB „Riekė“ kreipsis į Jus dėl Jūsų sutikimo arba teisėto Jūsų prašymo.

Taip pat pažymime, kad UAB „Riekė“ Jūsų asmens duomenis tvarko tik Europos Sąjungos teritorijoje. Duomenų valdytojas šiuo metu neketina perduoti ir neperduoda Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.

Asmens duomenų subjekto teisės

Pažymime, kad duomenų apsaugos teisės aktai Jums suteikia žemiau nurodytas teises:

 • Teisė susipažinti su UAB „Riekė“ tvarkomais Jūsų asmens duomenimis – Jūs turite teisę bet kada, susisiekę su mumis pašto adresu [email protected] arba paštu Mokslininkų g. 6A, Vilnius, gauti Bendrovės patvirtinimą, ar ji tvarko Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį ir kt. Didžioji dalis šios informacijos yra pateikiama šioje Politikoje;
 • Teisė ištaisyti asmens duomenis arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis – savo duomenų korekcijas Jūs galite atlikti kreipdamiesi į Duomenų valdytoją šios Politikos 3 dalyje nurodytais kontaktais ir prašyti, kad Jūsų duomenis ištaisytume ar patikslintume mes;
 • Teisė pateikti skundą – jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis Duomenų valdytojas tvarko pažeidžiant duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, UAB „Riekė“ pirmiausiai prašo kreiptis tiesiogiai į UAB „Riekė“. Tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių Jeigu Jūsų netenkins Duomenų valdytojo siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, Duomenų valdytojas nesiims pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;
 • Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam) – esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad Duomenų valdytojas ištrintų Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums šios Politikos 3 dalyje nurodytais kontaktais. Pažymime, kad Jūsų duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus ištrinti arba patikimai nuasmeninti, jeigu Jūs nutrauksite naudojimąsi paslaugomis taip, kaip tai nurodyta šios Politikos 3 dalyje;
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymąesant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Pažymime, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu Duomenų valdytojas gali neturėti galimybės užtikrinti Jums paslaugų Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums šios Politikos 3 dalyje nurodytais kontaktais;
 • Teisė į duomenų perkeliamumą – duomenis, kuriuos Duomenų valdytojas tvarko pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis Duomenų valdytojas Jums pateiks įprastai Duomenų valdytojo sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, Duomenų valdytojas persiųs duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui. Norėdami pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, prašome pateikti raštišką prašymą mums šios Politikos 3 dalyje nurodytais kontaktais;

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika atnaujinta 2022 m. spalio mėn. 1 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje mokslininku.lt